FREKVENSTERAPI

 

Frekvensterapi Hälsoanalys & Balans

Datorbaserade instrument som analyserar och balanserar.

Obalanser i kroppen ger på sikt störningar i organfunktioner och det kan man justera och hjälpa kroppen att ta hand om dessa på egen hand.


Behandlingen går till så att patienten sitter i en stol eller ligger på en brits. Maskinen skannar valda organ och markerar var belastning finns.
Fördjupande analys visar tydligare vad belastningen kan bestå i. Utifrån analysresultat kommer vi fram till vad som kan vara den bästa vägen för att komma tillrätta med besvären.

En del av lösningen kan vara att ändra kosten för att underlätta för kroppens celler att fungera. Det kan vara så enkelt som att dricka mer vatten och ta extra av just de vitaminer och mineraler som saknas. Fördel är att behandla en eller upprepade gånger under några månader.

 

Möjligheterna med just Oberon (frekvensterapi)


 • Komplex analys av alla organ och system i kroppen.
 • Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet. 
 • Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.
 • Genitala delar och urinvägar. Reproduktionsorgan. 
 • Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler
 • Hormonproducerande körtlar.
 • Bronker & andningssystem.
 • Lymfsystemets olika delar 
 • Hud, naglar och hår
 • Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.
 • Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
 • Infektion i organ och system - virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm.
 • Kromosomal diagnos. RNA & DNA.
 • Akupunkturpunkter.
 • Idrottsskador.
 • Och mycket mer.

 

Frekvensinstrument i vården


Ultraljud; sänder ut ljudvågor och instrumentet lyssnar på ekot. Det kan t.ex. visa en bild på ett foster. Man kan mäta hjärtats aktivitet och använda till att öka cirkulation i muskler, smärtlindring, mm.

Magnetkamera; Ett starkt magnetfält laddar cellerna med energi. När fältet stängs av mäter instrumentet energin från cellerna och kan sedan ge oss en bild av varje organ i kroppen, muskler, hjärna, mm.

Röntgen; använder radioaktiv strålning som går igenom kroppen och fastnar på en känslig film och visar sedan det som finns i kroppen.

Samtliga är frekvensinstrument precis som Scio, Oberon m.fl.

 


Prislista

 

Första besöket .................................................. 2500 kr

Analys och en första genomgång av dina obalanser samt behandling ingår.

En komplett mineraltest görs sedan för att skräddarsy kosttillskott för just dina behov. Mineraltillskott och andra naturmedel du kan behöva sätts till vid återbesöket eller om du vill vid första besöket. Det kan innefatta flera kurer under en längre period, allt beroende på tillstånd och verkan.

Övriga råd om motion och kost ingår alltid samt fortsatt konsultation.

Tillskott och övriga naturmedel finns tillgängliga här på praktiken.


 

 

Frekvensterapi återbesök ......................... 850 kr/tillfälle

Tidsåtgång  60 minuter.

Djupgående balansering och ytterligare vägledning.Frekvensterapi på distans ......................... 850 kr/tillfälle

 

Balansering djur ..................................... 1100 kr/tillfälle 

Hem - stallbesök Frekvensterapi....................... + 500 kr

(resa inom 5 mil) utöver, 50 kr / mil. (paketpris vid fler behandlingar och längre resor)


Tillskott/naturmedel rekommenderas i samband med balanseringen för att rätta till mineralbalansen och stärka kroppens funktioner. Detta är ett komplement för att rent fysiskt rätta till obalanserna och få det bästa resultatet. Det är en investering du bör göra för att få bästa resultat. Pris från ca 900 kr.

Du kommer att få tips av alla slag för att du ska må bättre. Det kan innebära kostråd, träning, meditation, att lägga undan mobilen och övrig teknisk utrustning, blockera notiser från sociala medier, lägga till andningsövningar och annan stresshantering. Det kan kännas jobbigt, men jag lovar dig, det kommer hjälpa dig på sikt.

Alla små förändringar gör till slut stora förbättringar på alla plan.

 


OBS! Nya filmer kommer läggas till efterhand när jag kommit igång ordentligt med Oberon-maskinen.  


Din häst balanseras med hjälp av Scio.

Även Oberon används